Categories
Kannada

ಕೋವಿಡ್ -19 ವಿಮಾ ಕ್ಲೇಮ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕೋವಿಡ್ -19 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಕವರೇಜ್ ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿಮಾದಾರರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಣೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.