ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಏಕೆ ನವೀಕರಿಸಬೇಕು – 4 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು

ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆ.
Read More

ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು

Rising health insurance premiums
ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯ ಕ್ಲೇಮ್ ಎಂದರೆ ವಿಮೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕವರೇಜ್ ಇರುವ ರೋಗಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಮರುಪಾವತಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ವಿಮಾದಾರರಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಮನವಿ.
Read More

ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವೃದ್ಧಿಸುವುದು

phone
ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಅಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಗ್ರಾಹಕರ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ ರಚಿಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಮಾಧ್ಯಮ.
Read More

ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ಹೃದಯ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಮೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ

ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್, ಸ್ಟೋಕ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಜನರನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನೂಕಬಹುದು.
Read More