ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬುಪಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಅಥವಾ ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಸುರಕ್ಷಾ; ಯಾವ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಉಚಿತ?

confused
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಖರೀದಿಸುವವರನ್ನು ಇದು ಗಲಿಬಿಲಿ ಮಾಡುವುದು.
Read More

ಕೋವಿಡ್ -19 ವಿಮಾ ಕ್ಲೇಮ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ

face
ಕೋವಿಡ್ -19 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಕವರೇಜ್ ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿಮಾದಾರರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಣೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
Read More

ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಏಳು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

indian-boy
ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವುದು
Read More

ಗೋಡಿಜಿಟ್ ಹೆಲ್ತ್‌ಕೇರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಥವಾ ಐಸಿಐಸಿಐ ಐಹೆಲ್ತ್; ಯಾವ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಉಚಿತ?

ಎರಡೂ ನೀತಿಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ತಕ್ಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
Read More